Para 2 – Surah Al-Baqarah – Verses 142 to 252

Para 2 starts from Surah Al-Baqarah, Verses 142. Recite, Surah Al-Baqara – Para 1 – Verses 1 to 141 Surah: 2 Title: Surah Al-Baqara Juz No.: 2 of 3 Verses (Ayat): 142 to 252 of 286 Continue, 2. Surah Al-Baqara – Para 3 – Verses 253 to 286 Al-Quran with Translation