Wala Jalada Balada Walada – Kutba by Allama Attaulla Shah Bukhari

Get new post notifications straight to your inbox!

Wala Jalada balada walada – Khutba in Arabic

Wala-Jalada-Balada-Walada

Wala Jalada balada walada – Khutba in English

Alhamdu li waliyyihi wa salaatu ala nabiyyih.

Wal waznu wal adlu wal fazlu wan naznu wal azmu bil jazam.

Bi Wahdatihi bi kibriyaaihi bi sultanin wa bi i’laanin wa bi itqaanin wa bi imaanin wa bayaninn fi furqaan.

Wahdahu la sharika lahu Wahdahu bi wahdatin muwahhidam bi wahdatin muwahhadam bi wahdah.

Waheedan wa ahadan Bila mudadin wa judadin wa nusabin wa wasinn fil kamaal.

La sharika lahu wa la naziralahu wala misla lahu wa la misaala lah.

Wa la wazeeralahu wa la muqaarina lahu wa la mukaazima lahu wa la mudaaniya lahu wa muzaari’a lah.

Wa la Jalada balada walada jasada ruswa juswa nuzwa uzma lah.

Wa la jazba wasfa ayba kaaba bayta khasma lah.

Wa la muqaarina lahu wa la mukaazima lahu wa la mudaaniya lahu wa muzaari’a lahu wa la munaazira lah.

Summa nashadu an la ilaaha illallahu wahdahu la sharikalah.

May yushriku fi zaatihi wa sifaatihi wa aadaatihi wa aayaatih.

Auw yata barraku bi ghairihi min nabiyiin wa waliyyin wa taqiyyin wa naqiyiin wa naseemin wa haseenin wa jameelin wasagheerin wa kabeerin fa alaihil khusraanu wal wabaal.

Summa nashhadu anna sayyidana wasanadana wa nabiyyana wa moulana.

Muayyadana maqduumana manzuumana masuumana maqsuumana maqsuudana.

Ajdaral khalqi jadeerana.

A’azamal khalqi wa ashrafal khalqi wa ahsanal khalqi wa ajmalal khalqi wa akmalal khalqi wa anwaral khalq.

Minal husni was sidaarati wal wilaayati wal hikaayati wal inaayati wal hidaayati wal imaanati wal imaaman.

A’alaana wa jalaana wa atqaana wa azhadana wa arfaqana wa anwarana wa akhtarana wa akbarana.
Ahmara anwara ajdara atfala awsaqa anwara ajmala akmala lah.

Summa nashhadu anna habeebina rabbina wa samadina mahbooba jadalina wa nazalina wa wasaleina imaanina mubayyini furqaatina haadi sabilina raunaqi judraninaa.

Huwa udawatun nuzmatun qudratun rutbatun uswatun hasanah.

Wa bi dalaailihil qaahiratil ghaalibatiz zaahiratil baatinah.

Saida ila sidratil muntaha fi laylatil miraaji kashafad duja.

Summa dan summa dana summa dana fata dalla.

Fakaana qaaba qawsayni aw adnaa.

Subscribe

Signup for the Mushammadi Site Newsletter and get new post notifications straight to your inbox!

Leave a Comment